ரயில்வே ஊழியர் போராட்டம் முடிவுக்கு வந்துள்ளது tamizhmedianewscinemajokes

ரயில்வே ஊழியர் போராட்டம் முடிவுக்கு வந்துள்ளது

by Deva
233 views

போக்குவரத்து அமைசர் காமினி லொக்கவுடன் நடைபெற்ற பேச்சுவார்த் தையை அடுத்து போராட்டம் கைவிடப்பட்டுள்ளது.

Please follow and like us:

Related Posts