தமிழகத்தில் அதிகரிக்கும் கொரோன மக்களுக்கு திடீர் உத்தரவு.

தமிழகத்தில் அதிகரிக்கும் கொரோன மக்களுக்கு திடீர் உத்தரவு.

by Deva
314 views

தமிழகத்தில் அதிகரிக்கும் கொரோன காரணமாக மக்களுக்கு திடீர் உத்தரவு ஒன்றை அறநிலை துறைசார்பில் முக்கிய அறிவிப்பு வெளிவந்துள்ளது.

அதாவது 10 வயத்துக்கு உட்பட்ட குழந்தைகள் மற்றும் 60 வயதுக்கு மேற்படவர்கள் கோவில் மற்றும் பொது இடங்களுக்கு செல்லவேண்டாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Please follow and like us:

Related Posts