அமீர்கனுக்கு கொரோன

அமீர்கனுக்கு கொரோன.

by Deva
184 views

அமீர்கானுக்கு கொரோன தோற்று உறுதிசெய்யப்படுள்ள நிலையில் அவர் தனது வீட்டில் சுய தனிமை படுத்தலில் உள்ளார்.

அமீர்கானை சந்தித்தவர்கள் மற்றும் உறவினர்களுக்கும் PCR பரிசோதனை செய்யப்பட்டுள்ளது.

Please follow and like us:

Related Posts