யாழ்ப்பாணத்தில் அதிகரிக்கும் கொரோன அச்சத்தில் மக்கள்

யாழ்ப்பாணத்தில் அதிகரிக்கும் கொரோன அச்சத்தில் மக்கள்

by Deva
329 views

திடீர் என யாழ்ப்பாணத்தில் கொரோன கொத்தணி வருவாகியுள்ளது. யாழ்ப்பாணத்தின் மத்திய பகுதியில் கடைகள் பூட்டப்பட்டு சுகாதார பிரிவால் கிருமிநாசிகள் தெளிக்கும் நடவடிக்கைகளை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

Please follow and like us:

Related Posts