மாகாண சபை தேர்தல் முறைமை தொடர்பான முடிவு நாளை

by Deva
71 views

இலங்கையில் மாகாண சபை தேர்தல் நடத்துவதில் அரசு அதிக கருசனக்காடுகின்றது.

தேர்தல் முறைமையில் மாற்றம் கொண்டுவருவதற்கான விவாதம் நாளை பாராளமன்றத்தில் நடைபெறவுள்ளது.

விருப்பு வாக்கு முறைமையா அல்லது புதிய தொகுதி வாரிய முறையை எனா தீர்மானம் எடுக்கப்படும் என கூறப்படுகின்றது.

Please follow and like us:

Related Posts