கொலை செய்ய சதி திட்டம் கதறும் முன்னாள் இலங்கை அதிபர்.

கொலை செய்ய சதி திட்டம் கதறும் முன்னாள் இலங்கை அதிபர்.

by Deva
373 views

முன்னாள் இலங்கை அதிபர் சந்திரிக்கா குமாரதுங்க தனக்கு கொலை அச்சுறுத்தல் இருப்பதாக கூறியுள்ளார்.

தனது பாதுகாப்பை அதிகரிக்குமாறு போலீஸ் மாஅதிபர் சி.டி. விக்கிரமரட்னவிற்கு எழுத்துமூலம் கடிதம் ஒன்றை அவர் அனுப்பியுள்ளார்.

அண்மையில் சிலர் ஹொரோகொல்லாவில் உள்ள தனது வீட்டிற்குள் நுழைந்து எவ்வாறு சோதனை செய்தார்கள் என்றும் தனது கடிதத்தில் அவர் குறிப்பிடுள்ளார்.

இந்த சம்பவம் இலங்கை மக்கள் மதில் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்றப்படுத்தியுள்ளது.

Please follow and like us:

Related Posts